Site map
Gå till »
Namn Lösenord
Namn Lösenord
Startsidan >> Services >> PPC kampanjhantering

BidFluency

Flerspråkig sökmotorannonsering

Om du vill ha en annonskampanj som har en framträdande placering i globala eller lokala sökmotorer, som riktar sig mot publik du vill attrahera och som övervakas, uppdateras och förbättras kontinuerligt, behöver du WebCertains flerspråkiga pay per click-tjänst, BidFluency.

 

Flerspråklig søkemotorannonsering

WebCertain-teamet består av sökexperter från hela världen - så varje språkkampanj utförs av personer som har detta språk som modersmål.


Pay per click-annonsering
är en av de populäraste formerna av onlineannonsering. Du ger bud på sökord som är relevanta för din annons - ju högre bud, desto högre placering på listan vanligtvis - och annonsen visas i de sponsrade länkarna när en besökare använder en av de sökord du har bjudit på. Du betalar bara när en besökare faktiskt klickar på din annons - därav namnet.
Denna metod har därför några stora fördelar. Dina annonser målriktas och utlöses endast av söktermer och sökord vilket innebär att du når genuint potentiella kunder varje gång. Kampanjens kostnader är svarsstyrda så om ingen klickar på din annons, betalar du ingenting och kampanjens natur ger dig en mätbar investeringsvinst. Eftersom varje språkkampanj övervakas individuellt är det enkelt att jämföra deras prestationer. Annonsernas framträdande ställning är också utmärkt för varumärkesexponering.

"Our Paid Search campaigns have been successful in UK, Holland, France and Germany thanks to WebCertain's multilingual expertise"
Asmundur Saevarsson, E-Marketing Manager, Icelandair


Betald sökning handlar inte bara om klickningar, den leder snarare de mest relevanta besökarna till en sajt för att generera vinst. Därför måste alla aspekter av besöksresan hanteras.

De viktigaste sakerna att beakta är följande:

WebCertain tilhandahåller en fullt flerspråkig betald söktjänst från kampanjskapande till implementering till pågående hantering - i nära samråd med kunden. Denna process gäller för varje språk i kampanjen.

Forskning - Det första steget i processen är forskning om söktermer, sökkanaler och konkurrens för att säkerställa att den mest effektiva kampanjen skapas.

Planering - En annonskopia måste skrivas, landningssidor måste definieras och spårning (tracking) måste finnas på plats innan en kampanj kan lanseras. Snarare än att bara översätta en annons till andra språk, gör teamet tillägg och där så behövs skriver om annonser för att säkerställa att de sänder ut rätt budskap på varje målspråk och att de passar kraven för varje annonsplattform.


Implementering - När alla förberedelser gjorts, kan konton öppnas med varje sökmaskin målriktad och bjudandet kan börja.

Analys - Kampanjen övervakas och hanteras genom analysmjukvara vilket gör det möjligt att förbättra budstrategier, positiva och negativa sökord kan laddas upp och skapare granskas. Sökordskostnader övervakas liksom deras lönsamhet. Kontinuerlig förbättring är nyckeln till alla våra kampanjer för att maximera din investeringsvinst.

Rapportering - Regelbundna rapporter sammanställs för varje lokal kampanj och alla resultat, iakttagelser och föreslagna förbättringar presenteras för kunden.